Διεύθυνση : Αγ. Ειρήνης 7

Τ.Κ. : 81100

Πόλη : Μυτιλήνη

Τηλέφωνα : 22510 45453 - 22510 37319

Fax : 22510 40060

email : sales@dnet.gr